Skip survey header
Polish

Autism Treatment Evaluation Checklist (Polski)

Informacja

 
Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)
Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org

ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) został opracowany w celu oceny efektów terapii. Ponadto rodzice i specjaliści wykorzystują ATEC do monitorowania zmian ogólnego stanu zdrowia osoby z upływem czasu.

ATEC składa się z czterech podskali: I. Mowa/Język/Komunikacja (14 pozycji); II. Uspołecznienie (20 pozycji); III. Zdolności sensoryczne i poznawcze  (18 pozycji) ; i IV. Zdrowie/Rozwój fizyczny/Zachowanie (25 pozycji). Natychmiast po wypełnieniu ATEC przedstawiane są wyniki  podskali i całkowita suma punktów. Użytkownicy mogą również otrzymać wyniki pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf. ATEC nie jest diagnostyczną listą kontrolną. Narzędzie zapewnia wyniki kilku podskali, jak również łączną punktację, w celu dla porównania aktualnych wyników z rezultatami uzyskanymi w późniejszym terminie. Zgodnie z ogólną zasadą niższy wynik wskazuje na mniejszą liczbę problemów.
 

Zatem jeżeli osoba zdobywa 20 punktów jednego dnia, a 2 tygodnie później 15 punktów, oznacza to, że jej wyniki poprawiły się. Przeciwnie, jeżeli drugim wynikiem było 30 punktów - oznacza to, że jej zachowanie się pogorszyło.


Wielu rodziców i nauczycieli używa narzędzia ATEC do monitorowania postępów dziecka. Dodatkowo badacze używają ATEC, aby udokumentować poprawę wyników interwencji, porównując wyniki bazowe ATEC z wynikami uzyskanymi po podjęciu terapii.

Możesz nauczyć się więcej o interpretacji wyników narzęcia ATEC z: https://www.autism.org/autism-treatment-evaluation-checklist-atec/interpreting-atec-scores/

Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  wszystkie prawa zastrzeżone.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) może być używana wylacznie w celach niekomercyjnych.
 

UWAGA: Po rozpoczęciu wpisywania informacji w poniższym formularzu nie zaleca się przesyłania linku poprzez wycinanie i wklejanie go z paska przeglądarki, gdyż dane mogą zostać wyświetlone innym użytkownikom. Aby wysłać użytkownikom w oryginalnej formie, skieruj ich do:

http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised

Płeć
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnoza: