Skip survey header
Macedonian

Листа за евалуација на третманот на аутизмот (Македонски)

Информација

 
Листа за евалуација на третманот на аутизмот
Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.
Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
  • Со пополнување на овој формулар, вие се согласувате дека вашите анонимни податоци можат да се користат за истражување и научни публикации.
  • Политика на приватност: Ние не продаваме, тргуваме или на друг начин не пренесуваме на надворешни страни никакви лични информации што може да се идентификуваат. Анализираните податоци можат да бидат објавени во трудови за истражувачки списанија или за зборници од конференции. Сите објавени податоци се целосно анонимни, така што ниту едно лице не може директно или индиректно да се идентификува.
  • Доколку ви биде побарано да пополните овој формулар за пристап до приватна страница или веб-страница на социјалните медиуми, имајте предвид дека АРИ не е поврзана со ниту една организација, ниту индивидуа
  • Ако сте лекар, или работите за лекар, Ве молиме, проверете дали сте во согласност со HIPAA и важечките  државни регулативи за приватност пред да го ставите личното здравје на вашиот клиент или пациент.
Авторско право © 2016 ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАУВАЊЕ НА АУТИЗАМ СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ. ЛИСТАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТРЕТМАНОТ НА АУТИЗМОТ (ATEC) МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВА САМО ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ.
Пол
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Дијагноза