Skip survey header
Latvian

AUTISMA ĀRSTĒŠANAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA (Latviski)

Informācija

Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
 
Autisma ārstēšanas novērtējuma anketa  (ATEC) tika izveidota, lai novērtētu ārstēšanas efektivitāti.
Bez tam, vecāki un profesionāļi ir lietojuši ATEC, lai novērotu indivīda vispārējo labsajūtu ilgākā laika
periodā.
 
ATEC tests sastāv no četrām apakšgrupām: I  Runa / Valoda / Komunikācija (14 jautājumi),  II  Socializēšanās (20 jautājumi),  III  Sensorā / Kognitīvā apzinātība (18 jautājumi)  un  IV  Veselība / Uzvedība (25 jautājumi). Kad ATEC ir aizpildīts, punktu skaits apakšgrupās un kopējais punktu skaits tiek parādīts uzreiz. Lietotāji rezultātus var saņemt arī e-pastā pdf faila veidā. ATEC nav diagnostiska anketa. Pamatā tā piedāvā vairākus vērtējumus apakšgrupās, kā arī kopējo punktu skaitu, lai tos varētu izmantot, salīdzinājumā ar rezultātiem pēc kāda laika. Kopumā – jo zemāks punktu skaits, jo mazāk problēmu.
 
Tā, ja cilvēks iegūst 20 punktus vienā dienā, un tad 15 punktus divas nedēļas vēlāk, tad indivīds ir uzrādījis uzlabojumu. Pretēji, ja punktu skaits tagad ir 30, tad indivīda uzvedība ir pasliktinājusies.
 
Daudzi vecāki un skolotāji lieto ATEC lai novērotu, kā bērnam klājas ilgākā laika periodā. Bez tam, pētnieki ir izmantojuši ATEC, lai dokumentētu uzlabojumu pēc intervences, salīdzinot pamata ATEC rezultātus ar ATEC punktu skaitu pēc ārstēšanas.
 
Izmantojot šo novērtējumu, jūs piekrītat, ka jūsu anonīmie dati var tikt izmantoti pētniecībā un
zinātniskajās publikācijās.

 

Privātuma nosacījumi: Mēs nepārdodam, neiemainām vai citādi nenododam neiesaistītajām
pusēm nekādu personisku identificējamu informāciju. Analizētie dati var tikt publicēti zinātnisko
žurnālu rakstos vai konferenču tēzēs. Visi publicētie dati ir pilnīgi anonīmi, lai nevienu personu
nevarētu tieši vai netieši identificēt.

Uzzināt vairāk par ATEC rezultātu interpretāciju jūs varat te: ATEC: Interpretation and Validity

Autortiesības (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.  AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) VAR TIKT LIETOTS TIKAI NEKOMERCIĀLIEM MĒRĶIEM
 
PIEZĪME: Kad jūs sākat rakstīt informāciju formā, kas atrodas zemāk, nekopējiet saiti jūsu interneta pārlūkā, lai izvairītos no tās nosūtīšanas tālāk, citādi jūsu dati var kļūt redzami citiem lietotājiem, kam jūs saiti nosūtīsit. Lai citiem nosūtītu tukšu formu, varat viņiem norādīt uz http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised
Dzimums
 
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnoze: