Skip survey header
فارسی

آزمون ارزيابی درمان اوتیسم

اطلاعات

آزمون ارزيابی درمان اوتیسم(ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.org
 
آزمون ارزيابی درمان (ATEC) جهت بررسی تاثير درمان به کار برده می شود.
ضمن اينکه والدين و درمانگران از ATEC جهت مشاهده و بررسی سلامت عمومی فرد در طول زمان، استفاده می کنند.

آزمون ارزيابی درمان اوتیسم (ATEC) از چهار خرده آزمون تشکيل شده است:
I. ارتباطات/ کلام/ زبان (۱۴مورد)؛ II. اجتماعی شدن (۲۰ مورد)؛ III. آگاهی حسی/ شناختی (۱۸ مورد)؛ و IV. سلامت/ مسائل جسمانی/ رفتار (25 مورد).
بعد از تکميل ATEC، بلافاصله نمرات خرده آزمونها و نمره کل محاسبه می شود.
کاربران می توانند پاسخ ها را به شکل PDF از طريق ايميل دريافت نمايند.
ATEC ابزار تشخیصی نبوده و توسط نمرات حاصل از خرده مقیاس ها و مجموعشان می توان برای مقایسه وضعیت کودک در زمانهای مختلف استفاده کرد. البته هرچه نمرات به دست آمده پایینتر باشد، مشکلات کودک کمتر است.
بنابراین اگر فردی نمره '20' را کسب کرده و دو هفته بعد امتیاز'15'، ما شاهد پیشرفت وی بوده ایم. ولی اگر امتیاز دو هفته بعد '30' باشد، فرد پسرفت داشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تفسیر نمرات ATEC به سایت روبرو مراجعه فرمایید: https://www.autism.org/autism-treatment-evaluation-checklist-atec/interpreting-atec-scores/

نکته: پس از شروع وارد کردن اطلاعات در فرم زیر، آدرس موجود در جستجوگر خود را با copy و paste کردن برای دیگران نفرستید زیرا در اینصورت اطلاعات تایپ شده شما نیز برای وی فرستاده می شود. برای فرستادن افراد به یک فرم جدید به این آدرس مراجعه کنید: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised


Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
جنسيت
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
تشخيص: