Skip survey header

Schrijf u in voor het doe-netwerk Lokaal Circulair

Wat is Lokaal Circulair?

Lokaal Circulair is een doe-netwerk van beleidsmakers en doeners die inzetten op de circulaire transitie, of daar meer over willen weten. Klimaatplannen, de zorg voor duurzame stedelijke kwaliteit, leefbaarheid, welvaart en innovatie in de regio hebben baat bij een bewuste omgang met grondstoffen, materialen en afval.

Vlaanderen Circulair ondersteunt en versterkt deze ambities. Het doe-netwerk nodigt steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, POM’s en provincies uit om hun rol in de circulaire economie te definiëren, van elkaar te leren, een bestaande aanpak te verdiepen of nieuwe circulaire projecten op touw te zetten.
Vul uw gegevens in: *Deze vraag is verplicht
This question requires a valid email address.
 Wilt u actiever aan de slag? Dat kan ook!

Naast de algemene werking, biedt het doe-netwerk Lokaal Circulair de gelegenheid aan een select aantal lokale besturen om in een begeleidingstraject te stappen. Die begeleiding op maat kan gaan over het opmaken van een circulaire beleidsstrategie en/of het opzetten van een circulair pilootproject. In de beide trajecten gaan lokale besturen (eventueel in samenwerking met andere actoren) aan de slag onder professionele begeleiding van adviesbureaus Möbius en CircleEconomy. Klik hier als u meer wil weten over de begeleidingstrajecten!

De deadline om uw interesse door te geven voor de individuele begeleidingstrajecten is 24 juni 23u59. 
U kan aan beide begeleidingstrajecten deelnemen. Dit heeft geen impact op uw kansen om geselecteerd te worden. 
Bedankt voor uw interesse. U krijgt zo dadelijk de kans om meer informatie te geven over uw kandidatuur. Begin juli worden de geselecteerde besturen voor de individuele begeleidingstrajecten bekend gemaakt. 
Doe mee aan de Communities of Practice....

Tenslotte, zetten we binnen het doe-netwerk een verdiepende werking op rond drie thema’s die top of mind zijn bij veel lokale besturen. Voor deze zogenaamde Communities of Practice (CoP's) zal de focus liggen op 1) monitoring van de lokale circulaire economie, 2) circulair aankopen door lokale besturen (basis en voor gevorderden) en 3) circulaire stadsontwikkeling. Klik hier als u meer wil weten over de CoP's!

Ja ik heb interesse in de Communities of Practice, meer bepaald:
U kan aan meerdere CoP's aanvinken. 
Geef uw voorkeur door voor 31 augustus, 23u59.