Skip survey header

Meer uitleg over de CoP's

Meer uitleg over de CoP's

Community of Practice circulair aankopen voor lokale besturen

Wat?
In deze Community of Practice rond circulair aankopen delen een twintigtal lokale besturen gericht kennis en praktijkervaring met ‘peers’ die gelijkaardige (afgeronde, lopende of geplande) initiatieven hebben. De benodigde experten worden op deze CoP uitgenodigd om gericht kennis aan te brengen en de lokale besturen verder te ondersteunen.
We organiseren vier collectieve sessies. Deze duren telkens een halve dag en vinden bij voorkeur fysiek plaats, bijvoorbeeld bij Vlaanderen Circulair.

Wie?
Deze sessies van de Community of Practice circulair aankopen door lokale besturen zijn open voor aankopers en andere rechtstreeks betrokken profielen binnen lokale besturen. Om de interactie te verzekeren, wordt elk traject van deze CoP beperkt tot 30 deelnemende organisatie en maximaal 2 deelnemers per organisatie. We werken volgens een ‘first come first serve’ principe.

Wanneer?
  • Sessie 1 - dinsdag 17 januari 2023 van 9u – 13u.
  • Sessie 2 - donderdag 20 april 2023 van 12u – 17u.
  • Sessie 3 - donderdag 16 mei 2023 van 9u – 13u.
  • Sessie 4 - dinsdag 13 juni 2023 van 12u – 17u.
Community of Practice circulaire stadsontwikkeling

Wat?

In deze Community of Practice wisselen we met een twintigtal lokale besturen en experten ter zake van gedachten om tot gezamenlijke oplossingen te komen rond circulaire stadsontwikkeling, waarbij ook geleerd wordt uit experimenten en projecten op het terrein.
Deze CoP omvat twee collectieve sessies van telkens een halve dag en op een nog nader te bepalen locatie die aansluit bij het thema van circulaire stadsontwikkeling.

Wie?
Voor alle geïnteresseerde lokale besturen die zich aanmelden en dit binnen de voorgestelde limiet, volgens een ‘first come first serve’ principe tot maximaal 30 deelnemende lokale besturen en maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Wanneer?
  • Dinsdag 29 november 2022 van 13u – 17u, te OVAM in Mechelen
  • ​​​​​​Dinsdag 7 februari 2023 van 9u – 17u, locatie nog te bevestigen:
Community of Practice monitoring

Wat?

In deze Community of Practice stellen onderzoekers bepaalde (meet)modellen en hun bevindingen voor en gaan hierover in gesprek met maximaal 30 geïnteresseerde lokale besturen. De lokale besturen delen ook hun praktijkervaring en denken samen na hoe monitoring van circulaire impact op lokaal niveau opgezet en verbeterd kan worden. We voorzien twee collectieve sessies van telkens een halve dag bij Vlaanderen Circulair.

Wie?
Voor alle geïnteresseerde lokale besturen die zich aanmelden en dit binnen de voorgestelde limiet, volgens een ‘first come first serve principe’ tot maximaal 30 deelnemende lokale besturen en maximaal 2 deelnemers per organisatie.

Wanneer?
April 2023 – december 2023