Skip survey header

Uitleg over de begeleidingstrajecten

Meer uitleg over de begeleidingstrajecten

(Boven)lokale begeleiding circulaire strategie

Wat?

In drie opeenvolgende workshops (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 6 maand) begeleiden de adviesbureaus CircleEconomy en Möbius uw lokaal bestuur bij het uittekenen van een circulaire strategie. Met behulp van de benodigde tools en coaching gaat u zelf aan de slag met het opmaken van een circulaire strategie.
  • Geslaagde circulaire strategieën hebben focus. Uw lokaal bestuur krijgt inzicht in hoe nagegaan kan worden wat de interessante actiedomeinen of beleidsinstrumenten zijn om op in te zetten en hoe u al lopende initiatieven in die prioritaire actiedomeinen kan mappen.
  • We verkennen samen de beleidsacties die de circulaire transitie in deze beloftevolle lokale actiedomeinen verder kunnen versterken. 
  • U wordt gecoacht in hoe u– in samenspraak met lokale stakeholders – één of meerdere impactvol pilootprojecten kan identificeren.
 
Wie?
U kan kiezen om dit traject alleen aan te gaan of samen met omliggende lokale besturen, in het kader van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met een POM en/of de provincie. Er dient wel een duidelijk aanspreekpunt te zijn.  

Hoe?
De klankbordgroep van Lokaal Circulair maakt een selectie van vijf lokale besturen op basis de informatie over de interne capaciteit van het lokaal bestuur om dit traject in te gaan, de bereidheid tot kennisdeling, de mogelijke impact en reikwijdte van de circulaire stadsstrategie en het samenwerkingspotentieel binnen en buiten het lokaal bestuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard en de geografische spreiding van de kandidaat-lokale besturen.  

Wanneer?
Deze begeleiding kan opgestart worden van september 2022 tot juni 2023.

 
(Boven)lokale begeleiding circulair pilootproject

Wat?

In drie opeenvolgende workshops en tussentijdse coachingmomenten (over een periode van minimaal 3 tot maximaal 9 maand) begeleiden de adviesbureaus CircleEconomy en Möbius u bij het opzetten, uitvoeren of opschalen van  een circulair pilootproject.
Dit kan gaan van het opschalen van een bestaande bouwmaterialenbank, over het onderzoeken van de haalbaarheid van een deelincubator, tot het opzetten van een circulaire hub, etc.

U kan bij aanvang van de begeleiding kiezen uit een menukaart aan ondersteuningsmogelijkheden en -tools. Denk daarbij aan ondersteuning bij het businessmodel opzetten, een projectplan opmaken of scherpstellen; ontbrekende partners identificeren en partnerschappen aangaan, de business case doorrekenen en het financieel plan opmaken, een communicatieplan opmaken; identificeren van de benodigde KPI’s en het bijhorende monitoringproces, etc.
Naast de individuele begeleiding zetten we per pilootproject een sparring groep met andere lokale besturen op. Dit om best practices uit te wisselen en te leren van andere lokale besturen. Na de selectie van de te begeleiden pilootprojecten kunnen andere lokale besturen zich aanmelden via de website van Lokaal Circulair om deel uit te maken van één van de vijf sparring groepen.

Wie?
U kan kiezen om dit traject alleen aan te gaan of samen met andere lokale stakeholders die relevant zijn voor het pilootproject.

Hoe?
De klankbordgroep van Lokaal Circulair maakt een selectie van vijf lokale besturen op basis de informatie over de interne capaciteit van het lokaal bestuur om dit traject in te gaan, de bereidheid tot kennisdeling, de mogelijke impact en reikwijdte van het circulaire pilootproject en het samenwerkingspotentieel binnen en buiten het lokaal bestuur. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de aard en de geografische spreiding van de kandidaat-lokale besturen.  

Wanneer?
Deze begeleiding kan opgestart worden van september 2022 tot april 2023.