Skip survey header

שאלון הכרות - אודם 2022

שאלון למועמדי/ות תוכנית אודם

שלום לך,

אנו מודים לכם על ההתעניינות בהצטרפות לתוכנית אודם!
שלב מקדים למילוי שאלון ההיכרות הינו חתימה של ההורים על טופס ההסכמה המופיע מטה להשתתפות בתהליך המיון לתוכנית "אודם" והצהרת הבריאות.
לאחר מילויו על ידי ההורים וחתימתם, תיפתח אפשרות למענה על שאלון ההיכרות
שים/י לב, חשוב להקדיש לשאלון את הזמן והמחשבה הנחוצים לו.