Skip survey header

Njursviktsprevention_utbildning_Nov22

Njursviktsprevention vid typ 2-diabetes

6 frågor som testar dina kunskaper om njursviktsprevention vid typ 2-diabetes
Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal? *This question is required.
Är du patient/anhörig och vill veta mer om njursvikt? Vänligen klicka här