Skip survey header

Basisonderzoek Techniek Nederland 2021

Economisch basisonderzoek

Welkom bij de vragenlijst economisch basisonderzoek Techniek Nederland. In dit basisonderzoek vragen we naar omzet, kosten, winst en personeel over het boekjaar 2021. 

Na deelname ontvangt u een individueel rapport waarbij u uw bedrijf kunt vergelijken met het gemiddelde binnen de branche. U krijgt hiermee antwoord op: 

'Maak ik wel voldoende winst.' 'Zijn onze kosten niet te hoog.' 

'Hoeveel omzet is normaal voor een monteur.' 

U heeft uw jaarverslag nodig en uw personeelslijst over 2021. Heeft u voor CBS de Productiestatistiek ingevuld, de meeste gegevens zijn ook hierin te vinden. 

U kunt op 3 manieren deelnemen:
1) vul online het onderzoek in
2) vul uw gegevens in via het Excelformulier (vraag deze aan via onderstaand nummer)
3) stuur uw jaarverslag op en wij vullen het in

Naast het basisonderzoek voert MC ook het verdiepende benchmarkonderzoek uit. U kunt hier ook nog aan deelnemen. In dit onderzoek wordt meer in detail en uitgebreider ingegaan op de cijfers waardoor u nog meer specifiek antwoord krijgt op bovenstaande vragen.

Mocht u hulp nodig hebben, bel met Peter van Peer of Ger Zwartendijk van Management Centrum op 026-4430646, of per e-mail zwartendijk@managementcentrum.nl