Skip survey header
Vietnamese

South George Mason Drive Multimodal Corridor Study_Vietnamese

Giới Thiệu

Về Nghiên Cứu
 • Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng một kế hoạch sơ bộ để cải thiện sự an toàn và khả năng tiếp cận dọc S. George Mason Drive cho người đi bộ, đi xe đạp, trung chuyển và lái xe.
 • Nghiên cứu sẽ dựa trên định hướng quy hoạch sử dụng đất và giao thông vận tải đã được thông qua của Hội đồng Quận, cùng với dữ liệu giao thông và ý kiến đóng góp của công chúng để xây dựng tầm nhìn phát triển hành lang đa phương thức. Nghiên cứu cũng sẽ xây dựng thiết kế ý tưởng cho một phần của hành lang để sử dụng khi nộp hồ sơ đăng ký tài trợ không hoàn lại trong tương lai.
 • Trong giai đoạn tham vấn công chúng, nhóm dự án sẽ thu thập thông tin phản hồi của người dân về cách họ sử dụng và trải nghiệm hành lang S. George Mason Drive và những gì cần được cải thiện.
 • Nhóm dự án cũng sẽ trình bày hai ý tưởng để cân nhắc. Các ý tưởng sẽ được xây dựng dựa trên các phản hồi thu thập được và định hướng quy hoạch, chính sách của Quận, dữ liệu giao thông và thông tin khác.
 • Vì tính chất thay đổi nên nhóm dự án đã chia hành lang S. George Mason Drive thành ba đoạn đường và các đoạn đường này được sử dụng xuyên suốt giai đoạn tham vấn công chúng trong quá trình nghiên cứu:
  • Đạn đường 1: Arlington Boulevard/Route 50 đến Columbia Pike
  • Đạn đường 2: Columbia Pike đến S. Four Mile Run Drive
  • Đạn đường 3: S. Four Mile Run Drive đến County Line
 • Biểu mẫu lấy ý kiến phản hồi mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Dựa trên các thông tin thu thập được, nhóm dự án sẽ xác định và hoàn thiện thiết kế ý tưởng để bước sang giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu - thiết kế ý tưởng cho các nút giao thông quan trọng.
Giới thiệu về South George Mason Drive
 • Là đường trục chính bắc-nam trong Quận Arlington
  • Được xác định là "tuyến đường khuyến nghị" trng mục Yếu Tố Xe Đạp của Quy Hoạch Giao Thông Tổng Thể (MTP)
  • The định hướng phát triển trục đường chính trong Yếu Tố Đường Phố của MTP, thiết kế S. George Mason Drive cần chú trọng đến khía cạnh người đi bộ
  • Nằm trng mạng lưới trung chuyển chính được xác định trong Yếu Tố Xe Trung Chuyển của MTP
 • Cung cấp kết nối qua Quận và đến các vùng lân cận như Quận Fairfax và Thành phố Alexandria
 • Giao cắt các tuyến đường trục đông-tây đông đúc như Arlington Boulevard, Columbia Pike và S. Four Mile Run Drive
 • Giao cắt hai đường mòn trong vùng - đường mòn Washington & Old Dominion và đường mòn Four Mile Run
 • Các giao lộ với Columbia Pike và S. Four Mile Run Drive được xác định trong dữ liệu Vision Zero là điểm nóng về tai nạn