Skip survey header
Low Vision Mode Polish

2023-2027 Projekt 5.07 Planu strategicznego

WPROWADZENIE

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Rozwojowymi Stanu Nowy Jork (Office for People with Developmental Disabilities – OPWDD) rozpoczęło w 2021 roku proces planowania mający na celu ułatwienie określenia przyszłych celów strategicznych Biura. Wiązał się on z szerokim zaangażowaniem interesariuszy, procesem intensywnych konsultacji społecznych oraz weryfikacją danych i strategii działań na poziomie stanowym. Na podstawie ww. działań OPWDD opracowało projekt Planu Strategicznego na lata 2023-2027 5.07. 

Obecnie OPWDD prosi członków naszej społeczności o zapoznanie się z projektem planu i przekazanie ostatecznych uwag na jego temat.

Wypełnienie niniejszej ankiety potrwa ok. 5-10 minut. 

Dziękujemy za udział w naszym badaniu.

*Jeśli wolisz posłużyć się papierową wersją tej ankiety lub potrzebujesz pomocy przy jej wypełnianiu, prosimy o wiadomość e-mail na adres opwdd.sm.osi@opwdd.ny.gov