Skip survey header

Föreningsenkät

Hur har organisationer inom funktionsrättsrörelsen använt digitala lösningar för att hantera pandemin?

Hej!
Två samarbetande forskningsprojekt kommer att undersöka hur funktionshinderrörelsens verksamhet påverkats under covid-pandemin. Båda projekten har beviljats anslag av Forte och kommer att pågå under tre år.

Som en del av projekten skickar vi ut en enkät till samtliga förbund och deras föreningar inom den svenska funktionshinderrörelsen. Vi hoppas att din förening vill besvara denna enkät.

De två forskningsprojekten:
1. Representation i digitaliseringens tidevarv: Demokratiska konsekvenser av förändrat engagemang i den svenska funktionshinderrörelsen, under ledning av Julia Bahner vid Lunds universitet. Övriga medverkande forskare är Stina Melander Lunds universitet och Oskar Krantz, Malmö universitet.

2. Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi, under ledning av Catharina Gustavsson vid Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna. Övriga medverkande forskare är Stefan Johansson och Mia Larsdotter från Begripsam och Karl Gummesson, Region Dalarna.

Att svara på enkäten
Om du inte vill svara på enkäten online kan ni beställa en enkät på papper och få ett svarskuvert. Vi kan också boka en tid där ni besvarar enkäten via en telefonintervju.

Kontakta i så fall Viktor Johansson
viktor.johansson@begripsam.se
070 767 20 46

Om du vill svara på enkäten i flera steg: 
Det går att ta paus i svarandet. Då kommer du att få en länk via e-post. Länken gör att du kan komma tillbaka till den fråga där du avbröt svarandet. Du hittar denna funktion i det övre högra hörnet.

Mer information om forskningsprojekten finns på webben:
https://www.begripsam.se/forskning/foreningar-demokrati-och-pandemi

Du kan också skicka frågor till:
Julia Bahner, julia.bahner@soch.lu.se (projekt 1)
Stefan Johansson, stefan.johansson@begripsam.se (projekt 2)

Genom att svara på den här enkäten ger du ert samtycke till att delta i undersökningen.