Skip survey header

Diabeteskirurgi_utbildning_2022

Kirurgisk behandling vid typ 2-diabetes

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi som behandling vid typ 2-diabetes.
Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal? *This question is required.