Skip survey header

Sessió Consell FP de Reus

Formulari d'inscripció a la sessió de constitució del Consell de la Formació Professional de Reus

Jornada per a la constitució del Consell de la Formació Professional de Reus

Dia: dimecres, 30 de març de 2022
Lloc: Fira de Reus (Av. de Bellissens, 40, 43204, de Reus, Tarragona)
Hora: de 10:45 a 14:00 hores
This question requires a valid email address.
Per qualsevol dubte, podeu escriure a jgracia@fundaciobcnfp.cat
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL amb CIF G64141757 i domicili social en PLAÇA ESPANYA, 5 PL. 1 08014, BARCELONA. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a la sessió de constitució del Consell de la Formació Professional de Reus.

FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades conforme a l'existència del seu consentiment. FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@FUNDACIOBCNFP.CAT.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privadesa de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL.