Skip survey header

Het doe-netwerk Lokaal-Circulair

Welkom!

Beste, 

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire samenleving. Vlaanderen Circulair, het knooppunt voor de circulaire economie in Vlaanderen, wil deze rol kracht bijzetten. Ondersteund door adviesbureaus Möbius en Circle Economy werken we een aanbod uit dat ten dienste staat van lokale besturen. 

Deze bevraging peilt naar de manier waarop uw organisatie bezig is met de circulaire economie. U bent als professional of bestuurder betrokken bij het beleid of projecten van stad, gemeente, gemeentebedrijf, OCMW, intergemeentelijk samenwerkingsverband, POM of  provincie.  

Uw mening telt. De opportuniteiten, noden, ideeën en ervaringen van lokale besturen vormen de basis voor de initiatieven, projecten en netwerkactiviteiten die Vlaanderen Circulair zal uitwerken in de komende twee jaar, onder de naam Lokaal Circulair – Het doe-netwerk voor circulaire steden en gemeenten. 

Wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen tegen ten laatste 9 maart 2022. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. We verloten een circulaire verrassing onder 5 deelnemers aan de vragenlijst.

Vooraleer u aan de slag gaat nog dit:
-    Bezorg deze vragenlijst ook aan collega’s, of nog beter: vul ze samen in;
-    Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt.

Door deelname wordt u als eerste op de hoogte gebracht van de resultaten en inzichten uit deze enquête. 

Heel erg bedankt voor uw medewerking,  

Met vriendelijke groeten,
Elmar Willems, Vlaanderen Circulair, 
Ania Coen en Helen Versluys, Möbius,
Noah Baars en Blake Robinson, Circle Economy.