Skip survey header

Šiaulių miesto viešojo transporto esamų ir potencialių keleivių apklausa

Intro

Gerb. Respondente, šiuo metu atliekamas Šiaulių miesto ir rajono gyventojų tyrimas apie Šiaulių miesto viešąjį transportą. Šio tyrimo tikslas – ištirti Šiaulių miesto gyventojų judėjimo srautus besinaudojant viešojo transporto teikiamomis paslaugomis ir numatyti tobulintinas sritis gerinant susisiekimą bei nustatyti barjerus, kodėl Šiaulių miesto ir rajono gyventojai nesinaudoja viešuoju transportu.

Apklausa yra anonimiška, Jūsų atsakymai bus naudojami apibendrintai kartu su kitų respondentų atsakymais. Apklausa užtruks 15 – 30 min.  priklausomai nuo Jūsų atsakymų.

Dalyvaudami apklausoje, jūs turite galimybę laimėti 20 EUR AKROPOLIO dovanų kuponą! Kviečiame dalyvauti!