Skip survey header

Prihláška - koordinátor študentov so špecifickými potrebami

Dobrý deň, prihlasovanie sa do projektu Profesia bez prekážok bolo uzatvorené, ďakujeme vám za záujem. Ak vás zaujíma téma zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, užitočné informácie nájdete na https://www.sosrdcom.sk/.