Skip survey header

Okontrollerad astma_utbildning_DK_Dec2021

Ukontrolleret astma hos voksne

7 spørgsmål, der tester din viden om ukontrolleret astma hos voksne
Astma er en almindelig sygdom i befolkningen, der er kendetegnet ved luftvejsobstruktion i varierende grad samt en ofte kronisk luftvejsinflammation.(1) I Norden har cirka 10 % af befolkningen astma, og heraf har halvdelen en mild variant.(2) Forekomsten af astma er steget kraftigt i de sidste årtier. Samtidig er mortaliteten faldet i takt med udviklingen af astmabehandlinger.(3) 


1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Available from: www.ginasthma.org
2. Gulsvik A, Bakke P. Asthma, Kap 11. In: Lungesykdommer. Fabokforlaget; 
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5:e upplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p. 
Er du læge eller andet sundhedspersonale? *This question is required.