Skip survey header

Foireannn Oideachais 2022

Foirm Iarratais le haghaidh an Fhoireann Oideachais 

Foirm Iarratais le haghaidh an Fhoireann Oideachais 2022
1. Dátaí Oibre:

Cúrsa Cásca: 15/04/2022 - 23/04/2022

Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (Marino): 09/04/2022 – 23/04/2022
Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (DCU): 22/04/2022 – 06/05/2022

Cúrsa A : 05/06/2022 - 19/06/2022     Cúrsa B: 20/06/2022 – 04/07/2022
Cúrsa C: 05/07/2022 - 19/07/2022      Cúrsa D: 20/07/2022 - 03/08/2022
Cúrsa E: 04/08/2022 - 18/08/2022       Cúrsa F: 19/08/2022 - 27/08/2022   

2. Suíomh Oibre:
Beidh dá shuíomh oibre.
Suíomh 1 - Ionad UISCE Cuan Oiligh
Suíómh 2-  Ionad UISCE Eachléim
Bí cinnte go léann tú na coinníollacha oibre a bhaineann le na dá shuíomh oibre seo.
 
3. Tréimhse Oibre Molta:
PO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
LPO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
MG: 2 nó 3 chúrsa ag brath ar thaithí an duine, le sos cúrsa amháin idir na gcúrsaí

4. Lóistín:
Cuireann UISCE lóistín ar fáil go seachtainiúl do gach éinne a chónaíonn lasmuigh de teorainn 35 ciliméadar ó UISCE
Má tá sibh sásta fanacht i lóistín a chuireann UISCE ar fáil daoibh beidh ort glacadh leis na coinníollacha atá leagtha amach chomh maith le rialacha an tí.
Muna bhfuil tú sásta fanacht sa lóistín a chuireann UISCE ar fáil is féidir do rogha lóistín a shocrú agus íoc as go príomháideach.
 
Coinníollacha a bhaineann le lóistín UISCE:
1) Tá an córas lóistín bunaithe ar ‘Tús freastail ar an gceann is túisce’.
2) Má ghlacann tú le lóístín UISCE beidh ort conradh lóistín a shíniú. 
3)Tá earlais ghlantacháin & damáiste €50 le n-íoc as do chuid pá. Má tá damáiste ar bith sa teach, i do sheomra nó má tá an teach fágtha salach, coinneofar d’éarlais.

5. Polasaí Earcaíochta 
Tá fáilte roimh na múínteoirí le suim acu i bpost bainistíochta (Apost, PO, LPO, Leas-Bhainisteoir Oideachais) teagmháil a dheánamh leis an mbainisteoir oideachais le haghaidh tuilleadh eolais. 
Copy of Foirm Iarratais le haghaidh an Fhoireann Oideachais 2022
1. Dátaí Oibre:

Cúrsa Cásca: 15/04/2022 - 23/04/2022

Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (Marino): 09/04/2022 – 23/04/2022
Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (DCU): 22/04/2022 – 06/05/2022

Cúrsa A : 05/06/2022 - 19/06/2022     Cúrsa B: 20/06/2022 – 04/07/2022
Cúrsa C: 05/07/2022 - 19/07/2022      Cúrsa D: 20/07/2022 - 03/08/2022
Cúrsa E: 04/08/2022 - 18/08/2022       Cúrsa F: 19/08/2022 - 27/08/2022   

2. Suíomh Oibre:
Beidh dá shuíomh oibre.
Suíomh 1 - Ionad UISCE Cuan Oiligh
Suíómh 2-  Ionad UISCE Eachléim
Bí cinnte go léann tú na coinníollacha oibre a bhaineann le na dá shuíomh oibre seo.
 
3. Tréimhse Oibre Molta:
PO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
LPO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
MG: 2 nó 3 chúrsa ag brath ar thaithí an duine, le sos cúrsa amháin idir na gcúrsaí

4. Lóistín:
Cuireann UISCE lóistín ar fáil go seachtainiúl do gach éinne a chónaíonn lasmuigh de teorainn 35 ciliméadar ó UISCE
Má tá sibh sásta fanacht i lóistín a chuireann UISCE ar fáil daoibh beidh ort glacadh leis na coinníollacha atá leagtha amach chomh maith le rialacha an tí.
Muna bhfuil tú sásta fanacht sa lóistín a chuireann UISCE ar fáil is féidir do rogha lóistín a shocrú agus íoc as go príomháideach.
 
Coinníollacha a bhaineann le lóistín UISCE:
1) Tá an córas lóistín bunaithe ar ‘Tús freastail ar an gceann is túisce’.
2) Má ghlacann tú le lóístín UISCE beidh ort conradh lóistín a shíniú. 
3)Tá earlais ghlantacháin & damáiste €50 le n-íoc as do chuid pá. Má tá damáiste ar bith sa teach, i do sheomra nó má tá an teach fágtha salach, coinneofar d’éarlais.

5. Polasaí Earcaíochta 
Tá fáilte roimh na múínteoirí le suim acu i bpost bainistíochta (Apost, PO, LPO, Leas-Bhainisteoir Oideachais) teagmháil a dheánamh leis an mbainisteoir oideachais le haghaidh tuilleadh eolais. 
Copy of Copy of Foirm Iarratais le haghaidh an Fhoireann Oideachais 2022
1. Dátaí Oibre:

Cúrsa Cásca: 15/04/2022 - 23/04/2022

Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (Marino): 09/04/2022 – 23/04/2022
Cúrsa Gaeilge d'Ábhair Oidí (DCU): 22/04/2022 – 06/05/2022

Cúrsa A : 05/06/2022 - 19/06/2022     Cúrsa B: 20/06/2022 – 04/07/2022
Cúrsa C: 05/07/2022 - 19/07/2022      Cúrsa D: 20/07/2022 - 03/08/2022
Cúrsa E: 04/08/2022 - 18/08/2022       Cúrsa F: 19/08/2022 - 27/08/2022   

2. Suíomh Oibre:
Beidh dá shuíomh oibre.
Suíomh 1 - Ionad UISCE Cuan Oiligh
Suíómh 2-  Ionad UISCE Eachléim
Bí cinnte go léann tú na coinníollacha oibre a bhaineann le na dá shuíomh oibre seo.
 
3. Tréimhse Oibre Molta:
PO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
LPO: Cúrsa amháin le sos cúrsa amháin molta ansin
MG: 2 nó 3 chúrsa ag brath ar thaithí an duine, le sos cúrsa amháin idir na gcúrsaí

4. Lóistín:
Cuireann UISCE lóistín ar fáil go seachtainiúl do gach éinne a chónaíonn lasmuigh de teorainn 35 ciliméadar ó UISCE
Má tá sibh sásta fanacht i lóistín a chuireann UISCE ar fáil daoibh beidh ort glacadh leis na coinníollacha atá leagtha amach chomh maith le rialacha an tí.
Muna bhfuil tú sásta fanacht sa lóistín a chuireann UISCE ar fáil is féidir do rogha lóistín a shocrú agus íoc as go príomháideach.
 
Coinníollacha a bhaineann le lóistín UISCE:
1) Tá an córas lóistín bunaithe ar ‘Tús freastail ar an gceann is túisce’.
2) Má ghlacann tú le lóístín UISCE beidh ort conradh lóistín a shíniú. 
3)Tá earlais ghlantacháin & damáiste €50 le n-íoc as do chuid pá. Má tá damáiste ar bith sa teach, i do sheomra nó má tá an teach fágtha salach, coinneofar d’éarlais.

5. Polasaí Earcaíochta 
Tá fáilte roimh na múínteoirí le suim acu i bpost bainistíochta (Apost, PO, LPO, Leas-Bhainisteoir Oideachais) teagmháil a dheánamh leis an mbainisteoir oideachais le haghaidh tuilleadh eolais. 
6. An bhfuil carr agat?
Ní féidir le Coláiste UISCE éinne a fhostú gan uimhir chláraithe. Mar sin, tá sé fíorthábhachtach go bhfuil an t-eolas seo cruinn.
8. An múinteoir bunscoile nó meanscoile thú? *This question is required.
9. Roghnaigh an cúrsa/cúrsaí atá féiliúnach duit don samhradh, agus an post atá uait don chúrsa sin...
Space Cell Cúrsa Casca (Diansraith - Múinteoirí meanscoile)Na hAbhair Oidí (Marino)Na hAbhair Oidí (DCU)Cúrsa ACúrsa BCúrsa CCúrsa DCúrsa E (Diansraith - Múinteoirí meanscoile) & Cúrsa K (Déagóirí na Gaeltachta)Cúrsa F
Múinteoir Gaeilge
APost
Leas-Phríomhoide
Príomhoide
Áisitheoir/Léachtóir Cúrsa K
10. An bhfuil lóistín uait?
This question requires a valid number format.
13. Taithí roimhe seo ag obair i gcoláistí samhraidh:
Space Cell Post (MG nó AC)BliainColáiste
1
2
3