Skip survey header
Chế độ tầm nhìn thấp Tiếng Việt

Khảo Sát Đánh Giá Nhu Cầu Quỹ Nhân Phẩm Năm 2021

Ban Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi San Francisco
(San Francisco Department of Disability and Aging Services)


Khảo Sát Đánh Giá Nhu Cầu Cộng Đồng
(Community Needs Assessment)Người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật đang sinh sống tại San Francisco cần gì?
Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!

Ban Dịch Vụ Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi San Francisco (San Francisco Department of Disability and Aging Services: SF DAS) đang tiến hành một cuộc Khảo Sát Đánh Giá Nhu Cầu Cộng Đồng để hiểu rõ những điểm mạnh, những cơ hội, thách thức và thiếu sót trong các dịch vụ hiện tại dành cho người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật.  

Năm 2016, Cử tri San Francisco đã bỏ phiếu thông qua Dự Luật I về việc thành lập Quỹ Nhân Phẩm nhằm đảm bảo kinh phí cho các dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật trong 10 năm tới. Cuộc khảo sát này thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng để đưa ra các quyết định trong tương lai về các ưu tiên tài trợ và các khoản đầu tư của chương trình nhằm hỗ trợ người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và phản hồi!

Xin lưu ý rằng tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện và tất cả thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bí mật. Ý kiến đóng góp của quý vị không làm ảnh hưởng đến quyền tiếp cận dịch vụ của quý vị.
 
Nếu quý vị là người sử dụng dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ và cần thêm các bản sao của phiếu khảo sát này, vui lòng liên lạc Melissa McGee qua số 415-355-6782 hoặc qua địa chỉ email melissa.mcgee@sfgov.org.

Vui lòng hoàn tất phiếu khảo sát này trước Thứ Sáu, Ngày 17 Tháng 12:
tinyurl.com/2021DAS

Phiếu Khảo Sát được cung cấp với các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Ả Rập, Tiếng Hoa, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Samoan, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tagalog, và Tiếng Việt