Skip survey header

Pla de Mesures Innovació a l'FP, 2022-23

Convocatòria d’ajuts a mesures que promoguin la qualitat i la innovació en el sistema de formació professional

Aquesta convocatòria entra en vigor el dia 3 de novembre de 2022 i es podran presentar sol·licituds d’ajuts fins el dia 13 de desembre de 2022.
La Resolució de la convocatòria tindrà lloc durant la primera quinzena del mes de febrer de 2023.
1. Carta de sol·licitud exposant el que es presenta, signada i segellada pel centre. 
Descarrèga-la aquí (es recomana obrir-la en una altra pestanya), complimenta-la i adjunta-la a continuació. *This question is required.
DADES DEL CENTRE
This question requires a valid email address.
This question requires a valid email address.
DADES DEL PROJECTE PEL QUAL ES SOL·LICITA L'AJUT
23. PRESSUPOST

Nota: No s'accepten espais en blanc a la taula, per tant, les caselles que no s'omplin, escriviu un zero.  *This question is required.
Space Cell Breu concepte detallat. Si no es disposa encara del detall concret, indicar els recursos generals als quals es vol destinar l'ajut (per exemple: recursos audiovisuals, formatius, etc.)Pressupost que se sol·licita per a cada concepte
Material
Col·laboracions professionals externes
Formació o preparació prèvia
Altres (no incloses les despeses de transport ni RRHH propis del centre)
This question requires a valid number format.
26. Annexes del projecte en cas que es consideri necessari
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONALamb CIF G64141757 i domicili social en PLAÇA ESPANYA, 5 PL. 1 08014, BARCELONA. En compliment amb la normativa vigent, FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades conforme a l'existència del seu consentiment. FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@FUNDACIOBCNFP.CAT.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privadesa de FUNDACIO BCN FORMACIO PROFESSIONAL.