Skip survey header

Novo_Diabeteskomplikationer_nollvision

Enkät: Nollvision för diabeteskomplikationer

Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor här nedan. Efteråt kan du se hur andra har svarat.
Observera att enkäten vänder sig till dig som har typ 2-diabetes.

Hälsningar Redaktionen.
1. Hade du nytta av informationen? *This question is required.