Skip survey header

Tıbbi Cihaz Sektör Raporu Değerlendirme AnketiDeğerli Katılımcı,

Tüm Tibbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) öncülüğünde Deloitte Danışmanlık A.Ş. ile birlikte yürütülen “Tıbbi Cihaz Sektör Raporu” projesi kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere düzenlenen online anket çalışmasına katılımınız çalışmanın etkinliği ve çıktıları açısından büyük önem arz etmektedir. Siz değerli üye ve sektör temsilcilerine iletilen bu çalışma ile, Türkiye tıbbi cihaz sektörünün sağlık endüstrisi içerisindeki yeri, genel yapısı, mevcut sorunları, iyileştirme alanları gibi çeşitli konu başlıklarının yanında sektörümüzün sivil toplum kuruluşu yapılanmasına yönelik içgörü elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Anket sonuçları Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından anonim olarak değerlendirilecek olup şirket isminiz ve/veya kimliğinizi belli edecek hiçbir veri açıklanmayacak, anket sonuçları toplu sektör verisi olarak raporlanacaktır. Bu bilgiler ışığında, rapora girdi oluşturacak anket verilerinin tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir. Konu ile ilgili KVKK Aydınlatma Metni’ne anket başlangıcında ulaşabilirsiniz.

Anketi eksiksiz olarak en geç 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar doldurmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
ÖNEMLİ NOT

Deloitte Türkiye* anket kapsamında paylaşmış olduğunuz bilgileri gizlilik içerisinde saklar. Anket sonucu, katılımcıların cevaplarından derlenen toplu istatistiki verilerden oluşmaktadır. Deloitte Türkiye, anket kapsamında paylaşmış olduğunuz bilgileri ve cevapları, toplu istatistikten ayrıştırıp öznel olarak kullanmamaktadır. Paylaştığınız bilgiler ve cevaplar anonim olarak ve toplu bir şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. 

Ankette yer alan sorulara verdiğiniz yanıtların veya ilettiğiniz bilgilerin, Deloitte Türkiye tarafından bu anket için yapılacak analiz çalışmalarında veya Deloitte Türkiye tarafından yapılan diğer analizlerle bağlantılı olarak Deloitte Türkiye’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerde kullanılabilir. Bu anket ve anket sonuçları Deloitte Türkiye’ye aittir. Ankete katılanlar, bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 

Söz konusu anket, Deloitte Türkiye’nin tedarikçisi olan Alchemer LLC (“Alchemer (formerly SurveyGizmo)”) tarafından oluşturulan platform üzerinden sağlanmaktadır. Anket üzerinden verdiğiniz yanıtlar ve ilettiğiniz bilgiler, Alchemer (formerly SurveyGizmo)’in kullandığı bulut programı üzerinde gerekli teknik ve idari tedbirler alınmış bir şekilde anonim olarak saklanmaktadır. Sürece ilişkin detaylara, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.alchemer.com/privacy/

Anket kapsamında paylaştığınız bilgilerin ve verilen yanıtların, Deloitte Türkiye tarafından; bu anket, benzer diğer araştırmalar ile bağlantılı olan yayınlar, analizler veya hizmetler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili kuruluşlara veya diğer üçüncü kişilere açıklanabilir. Anket kapsamında paylaştığınız bilgilerin ve verilen yanıtların, emredici yasal düzenlemeler uyarınca resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Deloitte Türkiye, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde sizi bilgilendirecektir. 

ONAY

Ankete katılımcı olarak katılmakla, yukarıda sunulan “ÖNEMLİ NOT” başlıklı bilgilendirme metnini incelediğinizi ve burada belirtilen hususlara onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.


Anket Uygulama Rehberi

•    Belirli sorular tek yanıt üzerine kurgulanmışken bazı sorular birden fazla yanıt/işaretleme imkanı tanımaktadır.
•    Ucu açık sorularda istenen yanıtların rakam veya metin cinsinden olup olmadığına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.
•    Anket katılımcısının bilgi sahibi olduğu alanlarda yanıt vermesi doğru sonuçların elde edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu sebeple belirli sorular isteğe bağlı (opsiyonel) olarak bırakılmıştır.
•    Anket katılımcısının spesifik konuları irdeleyen sorular için (örn; MDR/IVDR yönetmeliği, ihracat ve ithalat istatistikleri vb.) firma içi ilgili personele yönlendirme yapması tavsiye edilmektedir.
•    Anket katılımcısı belirli sayıda soru cevapladıktan sonra anketi kaydedebilir ve daha sonra kaldığı yerden devam edebilir. Kayıtlı anket istenen mail adresine e-posta olarak iletebilir. Masaüstü/laptop/tablet üzerinden giriş yapan kullanıcılar ekranın sağ üst köşesinde bulunan “save and continue later” sekmesinden bu işlemi gerçekleştirebilirken mobil kullanıcılar ekrandaki kaydetme ikonuna tıklayarak bu işlemi tamamlayabilirler. Aşağıda iki farklı kanal için ekran görüntüleri paylaşılmıştır.

Örnek - Masaüstü/laptop/tablet


Örnek - MobilAnketin yaklaşık 30 dakika sürmesi öngörülmektedir.
Anket Esnasında Karşılaşılabilecek Uyarılara İlişkin Yönlendirmeler
 • Ankete mobilden katılan kullanıcılar tek bir sayfada birden fazla soru ve uyarı ile karşılaşabilirler. Ekranı kaydırarak sayfadaki tüm soruları okuduğunuzdan ve uyarı çıkan tüm soruları düzelterek devam ettiğinizden emin olunuz. 
   
 • Anket cevaplandırılırken eğer soruların cevaplama gereklilikleri varsa ve yerine getirilmediyse "There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again." uyarısı ekranda belirmektedir. Bu uyarı ile daha önce cevaplanan sorulara ilişkin bazı gerekliliklerin yerine getirilmediği ve listelenen tüm uyarılar doğrultusunda düzeltmeleri yapıp ilerlemeniz gerektiği belirtilmektedir.

  Sorunun sonunda kırmızı * işaretinin bulunduğu soruların cevaplama zorunluluğu vardır. Bu sorular cevapsız bırakıldığında aşağıdaki görselde görüldüğü şekilde "This question is required" uyarısı bu sorunun cevaplanmadan geçilemeyeceğini belirtmektedir. Bu durumda lütfen soruyu cevaplandırdığınızdan emin olunuz.
        
 • Anketin belirli kısımlarında (Örneğin; GZFT (SWOT) Analizi vb.) sıralama yapılması istenen sorularda listelenen seçeneklerden belirli sayıda (Örneğin; GZFT (SWOT) Analizi için en az 4 seçenek) işaretleyerek ilerlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde aşağıdaki görselde gözüken uyarı ekranda belirmektedir. Aşağıdaki görselde en az kutu içine alınan sayı kadar seçenek işaretleyip sıraladığınızdan emin olunuz.

  Eğer aşağıdaki görseldeki gibi bir sayı kısıtı sunmadan uyarıda sadece "This question is required" ibaresi geçmekteyse listelenen seçeneklerden tümünün sıralanması gerekmektedir.

  Örneğin aşağıdaki görselde listelenen seçeneklerden yalnızca 2 tanesi sıralandığı için bu sayının en az 4 olması yönünde bir uyarı ekranda belirmiştir.
          
 • Anketin beliril kısımlarında (Örneğin; Yurt İçi Tıbbi Cihaz Sektöründeki Mevcut Sorunlar) masaüstü görünümünde aşağıda belirtilen türde sorular mevcuttur. Sorunun altındaki "Drag items from the left-hand list into the righ-hand list to order them." ibaresi bu sorularda cevaplayıcıdan sol tarafta listelenen seçenekleri sağ taraftaki boşluğa önem sırasına göre sürükleyerek bırakmaları gerektiğini belirtmektedir.

  Eğer bu sorularda yukarıda açıklandığı gibi kırmızı * işareti varsa bu sorunun cevaplanmadan geçilmemesi ve sol taraftaki tüm seçeneklerin sağ tarafa önem sırasına göre aktarılması gerekmektedir. Aksi tardirde aşağıdaki gibi "This question is required." uyarısı belirmektedir.