Skip survey header

C8224 Fragrance - Recruitment - Aug 2021

Incorrect params

Cám ơn chị đã dành thời gian tham gia cuộc khảo sát lần này, Hiện tại chúng tôi đang có một cuộc khảo sát về sản phẩm dầu gội.

Buổi khảo sát này diễn ra 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chị sẽ thực hiện khảo sát lần 1 bằng online với đường link phía dưới (khoảng 10 phút)

Giai đoạn 2: Khi chị thỏa điều kiện ở giai đoạn 1 thì sau vài ngày, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với chị tham gia tiếp cuộc khảo sát  lần 2. 

Cuộc khảo sát này diễn ra trong 2 ngày và mỗi ngày là khoảng 15 phút. 

Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc gọi video để hướng dẫn chị và nhờ chị đánh giá về một số mùi hương của dầu gội.

Hãy bấm nút sẵn sàng khi chị đã bắt đầu.