Bỏ qua tiêu đề khảo sát
Vietnamese

Khảo sát về Internet của Thành phố Santa Ana

Chào mừng đến với Khảo sát Truy cập Internet của Thành phố Santa Ana

Thành phố Santa Ana đang tiến hành một nghiên cứu về tính khả dụng của Internet trong thành phố của chúng ta. Chúng tôi cần biết thêm về truy cập Internet và cách sử dụng Internet của các hộ gia đình, thương nghiệp và các tổ chức khác. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều có các dịch vụ họ cần. 

Nếu quý vị chọn và/hoặc trả tiền cho các dịch vụ cho nhà riêng hoặc địa điểm làm việc, vui lòng điền vào bản khảo sát này. Nếu không, vui lòng nhờ người thực hiện những việc này tại nhà quý vị hoặc tại nơi quý vị làm việc hoàn thành bản khảo sát này. Hãy cung cấp thông tin về nơi cư trú chính của quý vị hoặc địa điểm chính của thương nghiệp hoặc tổ chức của quý vị ở Santa Ana. Nếu quý vị làm việc tại nhà, vui lòng chọn "hộ gia đình" khi bắt đầu điền bản khảo sát.

Nếu địa điểm quý vị đang hoàn thành bản khảo sát này có kết nối với internet, vui lòng sử dụng máy tính kết nối với mạng internet đó trực tiếp qua dây để hoàn thành bản khảo sát này. Chức năng kiểm tra tốc độ internet tương thích với Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox. Nếu bạn đang thực hiện bản khảo sát này trên một trình duyệt khác, vui lòng chuyển sang một trong các chương trình được hỗ trợ này và bắt đầu lại bản khảo sát của bạn.

Nếu địa điểm không có kết nối internet, vui lòng hoàn thành bản khảo sát này từ bất kỳ thiết bị kết nối internet nào. Quý vị cũng có thể yêu cầu một bản in của mẫu khảo sát bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ surveys@magellan-advisors.com.

Vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi theo hiểu biết tốt nhất của quý vị, nhưng đừng bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào dù quý vị lo lắng về việc đưa ra câu trả lời chính xác. Nếu quý vị không chắc chắn về một câu trả lời, chỉ cần ước tính. Câu trả lời theo ước tính vẫn tốt hơn là để trống.

Thông tin thu thập được qua cuộc khảo sát này sẽ được cố vấn internet của Thành phố Santa Ana, Magellan, sử dụng riêng để đánh giá các dịch vụ internet hiện tại trong Thành phố. Dữ liệu của quý vị sẽ không được phân phối hoặc chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.
1. Quý vị đang hoàn thành bản khảo sát này cho một hộ gia đình hay một tổ chức? *Bắt buộcChúng tôi cần biết loại địa điểm vì các hộ gia đình và tổ chức nhận được các dịch vụ khác nhau và có các vấn đề khác nhau.
2. Địa chỉ của vị trí mà quý vị đang điền bản khảo sát này là gì? *Bắt buộcChúng tôi phải biết địa chỉ vị trí của quý vị để xác định nơi có và không có internet.
3. Địa điểm này được kết nối với Internet như thế nào? *Bắt buộcChọn dịch vụ internet chính tại địa điểm này. Nếu quý vị có nhiều kiểu truy cập internet, hãy chọn dịch vụ được nhiều người dùng nhất.