Skip survey header

BORANG KEMAS KINI MAKLUMAT AKAUN ELEKTRIK PROGRAM REBAT BIL ELEKTRIK RM40BORANG KEMAS KINI MAKLUMAT AKAUN ELEKTRIK PROGRAM REBAT BIL ELEKTRIK RM40


Kelayakan memohon adalah untuk pengguna yang telah disahkan dalam Sistem eKasih dan tertakluk kepada satu (1) akaun elektrik bagi kategori tarif kediaman sahaja.

Sekiranya ada pertanyaan lanjut sila hubungi TNB Careline di 1-300-88-5454