Skip survey header

Noore ettevõtja preemia 2022

Noore ettevõtja preemia, 5000 eurot, on mõeldud kuni 35-aastasele (kaasa arvatud) Eesti ettevõtjale tunnustuseks väljapaistva tegevuse eest Eesti ettevõtluse edendamisel.

Preemia võib määrata Eestis registreeritud ettevõtte omanikule või juhile, kes
- on paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel;
- kelle ettevõttel on silmapaistvad tulemused võrreldes sama sektori teiste ettevõtjatega ja seda tänu innovatsioonile tootes/teenuses/tehnoloogia kasutamises/klienditeeninduses ning kes ekspordib tooteid/teenuseid või kel on ekspordipotentsiaal;
- on Eestis tööandja (osa töötajaid võib asuda ka välisriikides);
- on ühiskondlikult aktiivne;
- on ärialaselt hea mainega ja kellel pole maksuvõlgasid.
Preemiat antakse välja üks kord aastas. Preemia annab üle Vabariigi President ning preemiat rahastab AS LHV Pank
Kandidaadi preemiale võib esitada nii üksikisik kui organisatsioon. Oma kandidatuuri võivad preemiale esitada eespool toodud nõuetele vastavad ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid, erialaorganisatsioonid jt. Samuti võivad kandidaate esitada preemia asutanud organisatsioonid.

Kandideerimiseks tuleb esitada:
- kirjalik avaldus (motivatsioonikiri) koos isikuandmete (nimi, kontaktandmed) ja lühikese tutvustusega (haridustee, tööalane tegevus);
- preemiale vastava ettevõtlusalase tegevuse üksikasjalik kirjeldus ankeedi vormis;
- vähemalt üks soovituskiri: teistelt ettevõtjatelt, erialaorganisatsioonide esindajatelt või majandusekspertidelt.

Tutvu noore ettevõtja preemia statuudiga SIIN
Küsimuste tekkimise korral kirjuta konkurss@koda.ee
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.