Skip survey header

Competències i perfils professionals en els sectors sanitari i sociosanitari

Presentació

Des de la Fundació Barcelona BCN Formació Professional, Fundació Dualiza i Barcelona Activa estem realitzant un estudi per a analitzar i detectar necessitats del sector sanitari i sociosanitari català. Un dels objectius d'aquest estudi és millorar l'ajust entre la necessitat de talent i competències professionals d'aquests sectors i el sistema de Formació Professional. Per a això és important conèixer quins són els perfils professionals més demandats, emergents o de difícil cobertura i identificar les necessitats formatives i competències requerides per part de les organitzacions. Per aquest motiu, en nom de totes les entitats que impulsem aquest projecte us demanem la vostra inestimable col·laboració, sense la qual ens és impossible identificar aquests elements.
Aquesta enquesta, de cara a ser emplenada, es dirigeix preferentment a algun d'aquests perfils: responsables de formació, RRHH o gerents d'empreses, cooperatives o entitats proveïdores de serveis i centres sanitaris/sociosanitaris, residències, centres de dia, serveis d'atenció domiciliària i cures a la llar. 

Per a qualsevol dubte sobre l'enquesta o del projecte contacti amb nosaltres via mail avicente@fundaciobcnfp.cat o bé per telèfon 934132101 (assumpte enquesta sector sanitari i sociosanitari).

Impulsa l'enquesta:

cap-alera-logos-CURES-v2

Col·laboren en la difusió:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Unió Consorci Formació (UCF), La Unió Catalana d'Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR), Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya (ACAD), Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, el Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional, Innovació Social Ajuntament de Barcelona i la Coordinadora Catalana de Fundacions.