Skip survey header

Make Sense – Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi

3. Czy jest Pan/Pani obecnie po zakończonym leczeniu raka głowy i szyi? *This question is required.
4. 3.  Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje wpływ zdiagnozowania u Pana/Pani nowotworu głowy i szyi na Pana/Pani dobrostan emocjonalny po zakończeniu leczenia?
Proszę wybrać jedną odpowiedź. Może Pan/Pani rozwinąć tę odpowiedź w rubryce Uwagi.
  *This question is required.
5. Jak bardzo następujące uczucia wpłynęły na Pana/Pani dobrostan emocjonalny od czasu zakończenia leczenia raka głowy i szyi?
Proszę sklasyfikować od 1 do 5, gdzie 1 to - brak wpływu, a 5 - duży wpływ. 
  *This question is required.
Space Cell 12345
Samotność
Strach przed przyszłością, nawrotem choroby
Niepokój, zmartwienie
Depresja, objawy depresyjne
Złość
Poczucie winy
6. Jak ocenia Pan/Pani wsparcie, które otrzymał/a Pan/Pani w celu poprawy dobrostanu emocjonalnego od czasu zakończenia leczenia raka głowy i szyi?
  *This question is required.
DoskonałeDobrzeŚrednioŹleBardzo źle
W przypadku pytań 7 - 10

Jaki wpływ miały na Pana/Panią następujące czynniki od czasu zakończenia leczenia raka głowy i szyi?


Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo pozytywny wpływ, 3 - brak wpływu, 5 - bardzo negatywny wpływ. Może Pan/Pani rozwinąć tę odpowiedź w rubryce Uwagi..
 
7. Fizyczne skutki ogółem
  *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
Objawy fizyczne - proszę ocenić wpływ na każde z poniższych. *This question is required.
Space Cell 12345
Poziom energii
Mówienie
Apetyt
Jedzenie/picie
Zmysł smaku/zapachu
Oddychanie
Sen
Wygląd
W jakim stopniu fizyczne skutki raka głowy i szyi (wymienione powyżej) wpływają obecnie na Pana/Pani dobrostan emocjonalny? *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
8. Społeczne skutki ogółem

  *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
Aktywności społeczne - proszę ocenić wpływ na każdy z poniższych obszarów. *This question is required.
Space Cell 12345
Kontakty rodzinne/spędzanie czasu z rodziną
Kontakty z przyjaciółmi/spędzanie czasu z przyjaciółmi
Spędzanie czasu na robieniu rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność/ hobby
W jakim stopniu społeczne skutki raka głowy i szyi (wymienione powyżej) wpływają obecnie na Pana/Pani dobrostan emocjonalny?

  *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
9. Zawodowy/finansowy wpływ ogółem
  *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
Działalność zawodowa/finansowa - proszę ocenić wpływ na każdy z poniższych aspektów. *This question is required.
Space Cell 12345
Zdolność do pracy
Zdolność do utrzymania siebie/rodziny
Rozwój kariery zawodowej/możliwość znalezienia zatrudnienia
Satysfakcja z kariery zawodowej
W jakim stopniu zawodowe/finansowe skutki raka głowy i szyi (wymienione powyżej) wpływają obecnie na Pana/Pani dobrostan emocjonalny?

  *This question is required.
 12345 
bardzo pozytywny wpływbardzo negatywny wpływ
10. Jak komfortowo czuje się Pan/Pani rozmawiając ze swoim lekarzem o emocjonalnym wpływie raka głowy i szyi?
Proszę wybrać stwierdzenie, które najbardziej oddaje Pana/Pani odczucia.
  *This question is required.
11. Jak ocenia Pan(i) następujące źródła wsparcia Pana(i) dobrostanu emocjonalnego po leczeniu raka głowy i szyi?
Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które najbardziej pasuje do Pana/Pani doświadczeń związanych z każdym ze źródeł. Może Pan/Pani rozwinąć tę odpowiedź w rubryce Uwagi. *This question is required.
Space Cell Mam łatwy dostęp i uważam je za pomocneMam łatwy dostęp ale nie uważam go za pomocneNie mam łatwego dostępu a byłoby pomocneNie mam łatwego dostępu ale nie było by pomocne
Materiały do czytania na temat długoterminowych skutków po leczeniu nowotworów głowy i szyi (np. broszury, strony internetowe)
Materiały do czytania na temat długoterminowych skutków emocjonalnych nowotworów głowy i szyi (np. broszury, strony internetowe)
Rodzina, przyjaciele
Specjalista ds. zdrowia psychicznego
Grupy wsparcia
Narzędzia cyfrowe do radzenia sobie z własnym samopoczuciem (np. aplikacje zdrowotne)
Prasa i czasopisma
Materiały dla opiekunów lub rodziny/przyjaciół dotyczące tego, jak wspierać Pana/Panią po zakończeniu leczenia
Wyspecjalizowane pielęgniarki i pracownicy socjalni
12. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje wpływ pandemii COVID-19 na Pana/Pani możliwości dostępu do usług wsparcia emocjonalnego po zakończeniu leczenia?

  *This question is required.