Skip survey header

שאלון הערכת איכות החיים לחולי סרטן ראש וצוואר

3. ?האם סיימת את שלב הטיפול *This question is required.
4. איזו מהאפשרויות הבאות מתארת ​​בצורה המדויקת ביותר את ההשפעה של סרטן ראש וצוואר על רווחתך הרגשית לאחר הטיפול?
.אנא בחר תשובה אחת. תוכל להוסיף הסבר בתיבה למטה
  *This question is required.
5. עד כמה התחושות והרגשות הבאות השפיעו על רווחתך הרגשית מאז תום הטיפול בסרטן הראש והצוואר?
.אנא לדרג מ -1 עד 5. כאשר 1 פירושו כמעט ואין השפעה, 5 פירושו השפעה חמורה. ניתן להוסיף הערות והסברים בתיבה למטה.

  *This question is required.
Space Cell 12345
בדידות
פחד מחזרת המחלה בעתיד
פחד וחרדה
דיכאון, תסמיני דיכאון
כעס
אשמה
6. כיצד היית מדרג את התמיכה הרגשית והפסיכולוגית שקיבלת מאז סיום הטיפול בסרטן ראש וצוואר? *This question is required.
מצוינתטובהממוצעתלא טובהגרועה מאד
לשאלות 7-10

כיצד היית מדרג את השפעת המחלה עליך בהקשרים הבאים מאז תום הטיפול בסרטן הראש והצוואר?


אנא לדרג מ -1 עד 5. כאשר 1 פירושו השפעה חיובית מאוד, 3 פירושו שאין השפעה ו- 5 פירושו השפעה שלילית מאוד. ניתן להוסיף הערות והסברים בתיבה למטה.
7. מידת ההשפעה הגופנית עליך באופן כללי
  *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
תסמינים גופניים - אנא דרג את ההשפעה על כל אחד מהבאים. *This question is required.
Space Cell 12345
אנרגיה
דיבור
תיאבון
אכילה ושתייה
חוש הטעם והריח
נשימה
שינה
מראה חיצוני
כיצד השינויים הגופניים (לעיל) בשל סרטן ראש צוואר משפיעים על רמת הרווחה הרגשית שלך? *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
8. מידת ההשפעה החברתית עליך באופן כללי

  *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
פעילויות חברתיות - נא לדרג את מידת ההשפעה על כל אחת מהפעילויות הבאות. *This question is required.
Space Cell 12345
יחסים משפחתיים/זמן עם המשפחה
יחסי חברות / זמן עם חברים
תחביבים דברים שאתה אוהב לעשות
כיצד השינויים החברתיים (לעיל) בשל סרטן ראש וצוואר משפיעים על רמת הרווחה הרגשית שלך?

  *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
9. מידת ההשפעה הפיננסית תעסוקתית עליך באופן כללי

  *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
פעילויות מקצועיות / פיננסיות- אנא דרג את מידת ההשפעה על כל אחת מהפעילויות הבאות. *This question is required.
Space Cell 12345
היכולת לעבוד
היכולת לפרנס את עצמך/משפחתך
התקדמות בקריירה / היכולת למצוא עבודה
שביעות הרצון מהקריירה
כיצד משפיעים שינויים פיננסיים / תעסוקתיים (לעיל) בשל סרטן ראש וצוואר על רמת הרווחה הרגשית שלך?

  *This question is required.
 12345 
מושפע מאודמושפע מאוד לרעה
10. עד כמה אתה מרגיש בנוח לדבר על ההשפעה הרגשית של סרטן ראש וצוואר עליך עם הרופא שלך?
אנא בחר את התשובה שמשקפת בצורה המדויקת ביותר את תחושותיך.

  *This question is required.
11. כיצד היית מדרג את המשאבים הבאים מבחינת תמיכה ברווחתך הרגשית לאחר תום הטיפול בסרטן ראש וצוואר?
אנא סמן את ההצהרה המתאימה ביותר לחוויה שלך עבור כל משאב. ניתן להוסיף הערות והסברים בתיבה למטה.

  *This question is required.
Space Cell הגישה למשאב זה הייתה קלה, ולדעתי היה מועילהגישה למשאב זה הייתה קלה, אבל לדעתי זה לא היה מועילהגישה למשאב זה אינה קלה, ואני מוצא את המשאב מועילהגישה למשאב זה לא קלה, אבל לא הייתי מוצא שהוא מועיל
חומרי קריאה אודות ההשפעות ארוכות הטווח של סרטן הראש והצוואר לאחר הטיפול (למשל חוברות, אתרים)
חומרי קריאה אודות ההשפעה הרגשית ארוכת הטווח של סרטן ראש וצוואר (למשל חוברות, אתרים)
משפחה, חברים
מומחים לבריאות הנפש
קבוצות תמיכה אישיות
כלים דיגיטליים לניהול טוב יותר של בריאותך ורווחתך (למשל אפליקציות בריאות)
מאמרים בעיתונות ומגזינים
משאבים למטפלים או למשפחה / חברים על אופי התמיכה לאחר הטיפול
שירותי סיעוד ועבודה סוציאלית
12. איזו מההצהרות הבאות משקפת הכי טוב את ההשפעה של מגפת הקורונה על היכולת שלך לגשת לשירותי תמיכה רגשית לאחר הטיפול?

  *This question is required.