Skip survey header
Helsinki Biennaali

Helsinki Biennaali –kysely

Vastaajan tiedot


Tämän kyselyn avulla kartoitetaan Helsinki Biennaalin kävijäkokemuksia sekä Biennaalin merkitystä kaupungille.

Vastaamalla kyselyyn autatte kaupunkia kehittymään entistä houkuttelevammaksi vierailu- ja asuinpaikkakunnaksi.

Kyselyyn vastataan nimettömänä, joten yksittäiset vastaajat esiintyvät vain tilastoyksikköinä tutkimusaineistossa.

Tietosuojaseloste