Skip survey header

2a fase de Justificació projectes Pla Mesures Innovació a l'FP

A continuació es pot adjuntar la documentació corresponent a la 2a fase de justificació.

Fins el dia 19 d'octubre de 2021, com a màxim:

A enviar per correu electrònic a jcanalda@fundaciobcnfp.cat:
 
1. Carta que acompanya a la documentació. Es pot descarregar el model de carta aquí. *This question is required.
2. Fotocòpia/es de la/les factura/es. *This question is required.
3. Presentació de la justificació documental de la despesa mitjançant factures. Descarrega el model AQUÍ. *This question is required.
4. Certificat de dades bancàries del centre. Descarrega el model AQUÍ. *This question is required.