Skip survey header

Formulari Empresa Simulada, 2021-22

Empresa Simulada, 2021-22
Convocatòria d’ajuts per a l’aplicació del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) dels instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona 
1. Carta per a la presentació de la sol·licitud a la convocatòria d’ajuts (descarrega el model AQUÍ)
Si no podeu adjuntar la carta, si us plau, feu-la arribar al correu electrònic jcanalda@fundaciobcnfp.cat
A) Apartat per omplir ÚNICAMENT pels centres amb experiència en el projecte Empresa Simulada de la Fundació BCN FP.
Centres que heu participat i heu rebut l’ajut en anteriors convocatòries de l’Empresa Simulada.
3. Nombre d’alumnat participant: (màx. 3 punts)
4. Interrelació amb altres cicles formatius i manera de treballar la simulació en la globalitat del centre: (màx. 2 punts)
 
5. Participació activa en el Meeting Point d’Empreses Simulades i en la Fira Internacional d’Empreses Simulades que organitzen la Fundació BCN FP i la Fundació Inform respectivament: (màx. 4 punts)
(*) Se sumarà 1 punt a aquells centres que hagin participat en la coorganització del Meeting Point, juntament amb la Fundació BCN FP (aportant l’espai per a fer-ho o col·laborant en la seva organització).
 
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts, no es tindran en consideració els projectes que no arribin com a mínim a una puntuació de 5 punts.


 
B) Apartat per omplir ÚNICAMENT pels centres de nova adhesió al projecte Empresa Simulada de la Fundació BCN FP:
Centres que no heu participat i/o rebut ajut en anteriors convocatòries de l’Empresa Simulada
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 5 punts, no es tindran en consideració els projectes que no arribin com a mínim a una puntuació de 2,5 punts.