Skip survey header

Vragenlijst over Theater de Speeldoos

Momenteel vindt in opdracht van de gemeente Vught en de Speeldoos een behoefteonderzoek plaats waarin met name de huidige gebruikers en Vughtse culturele en onderwijsorganisaties worden bevraagd over de toekomst van Theater de Speeldoos. Dit onderzoek moet leiden tot een haalbare businesscase voor nieuwbouw van de Speeldoos, waarover in het najaar besluitvorming zal plaatsvinden.

De Speeldoos vindt het belangrijk dat ook inwoners hun mening kunnen geven over dit onderwerp. Om die reden hebben we marktonderzoeksbureau EM Onderzoek gevraagd deze online enquête te houden onder inwoners van de gemeente Vught.
 
Hartelijk dank dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Het beantwoorden van de vragen neemt maximaal 10 minuten tijd in beslag. Deelname is vanzelfsprekend geheel anoniem.