Skip survey header

Ketensamenwerking

Introductie

Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

evofenedex en Tilburg University doen op dit moment gezamenlijk onderzoek binnen Supply Chains naar ketensamenwerking. In dit onderzoek kijken we zowel naar de stand van zaken wat betreft samenwerken als in het bijzonder naar de rol die onderling vertrouwen hierin/hierbij speelt. Eerder concludeerden wij al in het gezamenlijke initiatief Compose dat vertrouwen cruciaal is bij de totstandkoming van samenwerking.

Het invullen van deze enquête zal ongeveer 8 minuten duren. Onder alle respondenten verloten we 10 bol.com cadeaukaarten van 25,- euro.
1. Wat is uw geslacht? *Deze vraag is verplicht
2. Wat is uw leeftijd? *Deze vraag is verplicht
3. Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau? *Deze vraag is verplicht
This question requires a valid email address.
5. Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt en worden niet in de resultaten weergegeven. Maar mogen wij naar aanleiding van de gegeven antwoorden nog contact met u opnemen voor nadere informatie? *Deze vraag is verplicht
6. In welke branche is het bedrijf actief? *Deze vraag is verplicht
7. Onder welke categorie valt uw bedrijf: *Deze vraag is verplicht
8. Hoelang bestaat het bedrijf al? *Deze vraag is verplicht
9. Wat is uw functie binnen het bedrijf? *Deze vraag is verplicht
10. Hoeveel ervaring heeft u binnen deze functie? *Deze vraag is verplicht