Skip survey header
Swedish

NPU Monitor 2021: Registrering och avtal

Du är inbjuden att delta i NPU Monitor 2021 – en nordisk publikundersökning som ger insikt i hur din publiks inställning till att besöka din kulturorganisation, både fysiskt och digitalt, utvecklas under år 2021. Undersökningen möjliggör också ett jämförelseperspektiv mellan kulturaktörer i Norge, Danmark, Sverige och Finland. Undersökningen genomförs av NPU/Audiences Nordic i samarbete med WolfBrown.

Som deltagare i NPU Monitor 2021 förbinder du dig till att i tre omgångar göra ett e-postutskick till totalt tre olika kundgrupper i din organisations kundregister. Varje kundgrupp ska bestå av minst 400 mottagare och målet är att uppnå minst 50 svar per omgång. Med andra ord ska utskicken generera minst 150 svar under hela undersökningens gång, och förhoppningsvis mycket fler än så.

Datainsamlingen sker anonymt.

Notera att du i denna förhandsenkät ombeds fylla i hur många unika och aktiva kunder du har i ditt register, dvs personer som har deltagit i minst ett avgiftsbelagt eller kostnadsfritt evenemang sedan den 1 januari 2018. Se till att du har denna information tillgänglig innan du börjar.

Undersökningens resultat kommer att finnas tillgängliga på vår digitala rapporteringsplattform (dashboard). Som deltagare kan du se resultaten både för din egen organisation och övriga deltagare.

NPU ordnar nätverksträffar och sammanställer centrala upptäckter från respektive undersökningsomgång. Efter den tredje och sista omgången gör NPU en slutrapport av hela undersökningen.

Deltagaravgiftens storlek bestäms enligt antal årsverken och är minst 1 500€ och max. 3 100€, beroende på din organisations storlek.


Läs mer om NPU Monitor 2021 på www.norskpublikumsutvikling.no

För att kunna delta i NPU Monitor 2021 måste du för din egen organisations del besvara frågorna i förhandsenkäten och godkänna villkoren för medverkan. Om du efter att ha besvarat förhandsfrågorna bestämmer dig för att trots allt INTE delta i själva undersökningen, kan du välja att tacka nej till medverkan på enkätens sista sida.

Klicka «nästa» för att komma igång.


(Please note: You can complete this survey in English, Swedish or Finnish by clicking the globe icon above and selecting the preferred language)