Skip survey header
Norwegian

NPU Monitor 2021: Registrering og Avtale

Du er invitert til å delta i NPU Monitor 2021 – en publikumsundersøkelse som gir innsikt i utviklingen av ditt publikums holdninger og forventninger til å besøke din institusjon, fysisk og digitalt i 2021. Undersøkelsen gir sammenligningsgrunnlag med andre aktører i Norge og Norden.

Som deltaker aksepterer du å sende tre utgående mail på tre definerte tidspunkt, til tre ulike utvalg av din database/kundeliste. Hver av utvalgene skal ha minimum 400 mottakere, maksimum 10.0000,  og målet er å samle inn minimum 50 svar i hver runde. Du skal med andre ord sende undersøkelsen til minimum 1200 personer i løpet av de tre innsamlingsrundene, maksimum 30.000, og målet er at det skal komme minst 150 svar fra ditt publikum, og forhåpentligvis mange flere.

Data vil bli innsamlet anonymt.

Før du svarer på spørsmålene i dette registreringsskjemaet bør du ha sjekket hvor mange unike og aktive kunder (som har kjøpt billetter eller deltatt gratis på et arrangement etter 1. januar 2018) du har tilgang til i din database/kundeliste.

Alle resultater vil bli tilgjengelig via vårt digitale dashbord. Som deltaker kan du både se og utforske resultater for din egen organisasjon og for alle de andre organisasjonene som deltar.

NPU holder nettverksmøter og sender ut en kort rapport etter hver innsamlingsrunde. Etter at alle tre runder er gjennomført lager NPU en mer fyldig rapport som oppsummerer utviklingen gjennom tre innsamlingsrunder.

Du forplikter deg til å betale en egenandel beregnet ut fra størrelse på organisasjonen (15000 NOK -  31000 NOK). Gratis For NPU pluss medlemmer. 


Les mer om undersøkelsen på www.norskpublikumsutvikling.no

For å kunne delta må du svare på spørsmålene i dette registreringsskjemaet og godta betingelsene som følger. Hvis du etter å ha svart på alle spørsmålene finner ut at du IKKE ønsker å delta kan du velge å takke nei til deltakelse på siste side.

Klikk «neste» for å begynne.


(Please note: You can complete this survey in English, Swedish or Finnish by clicking the globe icon above and selecting the preferred language)