Skip survey header

Okontrollerad astma_utbildning_Apr2021

Uppdatera dig om vuxenastma

7 frågor som testar dina kunskaper om vuxenastma
Astma är en vanlig sjukdom i samhället som karaktäriseras av varierande luftvägsobstruktion och en ofta kronisk luftvägsinflammation(1). I Sverige har ca 10% av befolkningen astma, varav hälften en lindrig variant(2). Förekomsten av astma har ökat kraftigt de senaste decennierna samtidigt som mortaliteten har sjunkit i takt med att astmabehandlingen har utvecklats(3). 


1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Available from: www.ginasthma.org
2. Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43. 
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5:e upplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p. 
Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal? *This question is required.