Skip survey header

Lakewood - 077-037-002 - PO survey march 2021 - Vietnamese

1. Quý vị có từng sử dụng phương tiện công cộng để đi từ Trạm Lakewood không?
5. Quý vị dự kiến việc di chuyển của mình sẽ thay đổi như thế nào sau khi các quy định hạn chế do COVID-19 được dỡ bỏ?
6. Quý vị có muốn trả lời một vài câu hỏi không bắt buộc về nhân khẩu không?

Khi cân nhắc thông tin về quý vị, Sound Transit sẽ hiểu rõ hơn về việc chúng tôi có đang tiếp cận đúng nhóm cư dân mang tính đại diện cho cộng đồng hay không.
Quý vị bao nhiêu tuổi?
Bản dạng giới của quý vị là gì?
Quý vị tự nhận dạng là người gốc Bồ Đào Nha, Latinh hay Tây Ban Nha?
Quý vị tự nhận dạng là (Vui lòng đánh dấu tất cả lựa chọn phù hợp)
Tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị là bao nhiêu?