Skip survey header

Khảo Sát Đánh Giá Nhu Cầu của Liên Minh Điều Phối Giao Thông (PCCTC) Quận Pierce 2021

Quý vị cần xe đưa đón?  Hãy đi nhờ xe!

 

Pierce County Coordinated Transportation Coalition (Liên Minh Điều Phối Giao Thông Quận Pierce, PCCTC) là một nhóm những con người tận tâm và thấu hiểu rằng phương tiện đi lại tin cậy là điều quan trọng để người dân có thể tự lập và đảm bảo sức khỏe trong cộng đồng.  

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức để có thể cải thiện vấn đề đi lại ở Quận Pierce.
Vui lòng dành năm phút để điền khảo sát ngắn và ẩn danh này. Những câu trả lời của quý vị sẽ giúp chúng tôi phát triển và điều phối dịch vụ đi lại cho người có lựa chọn đi lại hạn chế hoặc không có lựa chọn nào.


Để nhận bản giấy của khảo sát này hoặc để có thêm ngôn ngữ khác, vui lòng gọi 2-1-1.