Skip survey header

CXQ_SK

Vaša spätná väzba
Ďakujeme za váš čas venovaný vyplneniu tohto krátkeho dotazníka. Vaše pripomienky si veľmi vážime a na ich základe prispôsobujeme našu komunikáciu tak, aby čo najlepšie vyhovovala vašim individuálnym potrebám. 

Prosím, ohodnoťte každý z nasledujúcich bodov na škále od 1 (najhoršie) do 7 (najlepšie)
Prosím, ohodnoťte každý z nasledujúcich bodov na škále od 1 (najhoršie) do 7 (najlepšie)*Otázky s hviezdičkou sú povinné
Space Cell 1234567
Boli pre vás informácie, ktoré ste od nás dostali, relevantné?*
Bola naša komunikácia dostatočne zrozumiteľná/jasná?*
Hodnotíte tieto informácie ako dôveryhodné/objektívne?*
Vyhovuje vám tento spôsob komunikácie s našou spoločnosťou?
Space Cell 1234567
Vyhovuje vám tento spôsob komunikácie s našou spoločnosťou?
Vyhovuje Vám frekvence, s níž dostáváte emailové informace od naší společnosti?
Space Cell 1234567
Vyhovuje vám frekvencia, s ktorou dostávate e-mailové informácie od našej spoločnosti?
Odporučili by ste účasť na tejto akcii svojim kolegom?
Space Cell 1234567
Odporučili by ste účasť na tejto akcii svojim kolegom?
Ako by ste túto akciu hodnotili v porovnaní s podobnými akciami iných farmaceutických spoločností? 
Space Cell 1234567
Ako by ste túto akciu hodnotili v porovnaní s podobnými akciami iných farmaceutických spoločností?
Aké jednoduché pre vás bolo spustenie a použitie platformy, na ktorej táto akcia prebehla? 
Space Cell 1234567
Aké jednoduché pre vás bolo spustenie a použitie platformy, na ktorej táto akcia prebehla?
Vyhovuje vám tento spôsob spojenia s nami (v porovnaní s Face-to-face)? 
Space Cell 1234567
Vyhovuje vám tento spôsob spojenia s nami (v porovnaní s Face-to-face)?
Prinieslo toto stretnutie tému, ktorá je pre vašu prax naozaj podstatná? 
Space Cell 1234567
Prinieslo toto stretnutie tému, ktorá je pre vašu prax naozaj podstatná?
Ako hodnotíte skúsenosť s naším stánkom?
Space Cell 1234567
Ako hodnotíte skúsenosť s naším stánkom?
ID
Typ
Zdroj
Channel