Skip survey header
Eesti keel

Vabakutselised loovisikud

Täname, et otsustasite osaleda Eesti loovisikute majandusliku toimetuleku ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavuse uuringus.

Uuringu algataja on Kultuuriministeerium. Küsitluse ise, edasise analüüsi ja soovitused teeb mõttekoda Praxis.

Teie osalemine aitab loodetavasti muuta Eesti loovisikute loometööd majanduslikult kindlamaks, sealhulgas muuta sotsiaalsed garantiid loovisikutele kättesaadavamaks.

Küsitlus koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest ja selle täitmine võtab aega ligikaudu 25 minutit. Küsimustele vastamise täpne aeg oleneb Teie vastustest. Kui soovite vastamises pausi teha, peate selleks vajutama „Salvesta ja jätka hiljem“, mille järel küsitakse Teie e-posti aadressi, kuhu saadetakse seejärel uus personaalne link. Hiljem vastamise jätkamiseks kasutage nüüd just uut linki, kus on säilinud vastused salvestamise seisuga.

Kui Te mõnele küsimusele ei oska vastata või ei saa vastata, siis valige see variant.

Küsitlus asub turvalises veebikeskkonnas, kõik Teie vastused jäävad täielikult anonüümseteks ja konfidentsiaalseks.

Kogu uuringumeeskond on valmis Teid meeleldi abistama, kui Teil tekib täiendavaid küsimusi siinse küsitluse või uuringu kohta.

Kadri Arrak
Mõttekoda Praxis
E-post: kadri.arrak@praxis.ee
Tel: 640 8015
KultuuriministeeriumPraxis