Skip survey header

Justificació projectes Pla Mesures Innovació a l'FP

A continuació es pot adjuntar la documentació corresponent a la 2a fase de justificació.

Fins el dia 19 d'octubre de 2022, com a màxim:
  • Justificació documental de la despesa mitjançant factures. 
  • Certificat de dades bancàries del centre. 
  • Memòria executiva del projecte. 
  • Reportatge gràfic del projecte (màxim 5 fotografies i/o algun vídeo).
1. Carta de presentació de la documentació de la 2a fase: *This question is required.
2. Per a la justificació documental de la despesa és necessari presentar el següent: *This question is required.
3. Certificat de dades bancàries del centre:
  • Descarrega AQUÍ la pantilla
  • Adjunta-la complimentada i signada per la direcció/representant del centre
*This question is required.
4. Memòria del projecte: *This question is required.
Reportatge gràfic del projecte (màxim 5 fotografies i/o algun vídeo): Enviar-ho a través de Wetransfer.com a jcanalda@fundaciobcnfp.cat i gsepulveda@fundaciobcnfp.cat