Skip survey header

Justificació projectes Pla Mesures Innovació a l'FP

A continuació es pot adjuntar la documentació corresponent a la 1a fase de justificació.

Fins el dia 25 de març de 2021, com a màxim:
 
  • Carta que acompanya a la documentació.
  • Conveni signat amb signatura digital.
  • En el cas que NO es disposi de signatura digital, caldrà signar-lo manualment, escanejar-lo, adjuntar-lo al present formulari i també s'haurà d'enviar a l’adreça postal de la Fundació BCN Formació Professional (Pl. Espanya, 5, 1a planta, 08014 Barcelona). Si s'opta per la signatura manual: S'ha de signar a TOTES ELS PÀGINES, incloent el primer full. I s'ha de signar a sobre on hi ha el nom del representant del centre educatiu.
  • Còpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal (NIF) de l’entitat/centre educatiu beneficiari.
1. Carta que acompanya a la documentació. Es pot descarregar el model de carta aquí. *This question is required.
2. Conveni de col·laboració *This question is required.
3. Número d'Identificació Fiscal (NIF) del centre *This question is required.