Skip survey header

Help Center Feedback Survey

2. Ito ba ang iyong unang beses sa paggamit ng Help Center ng Wattpad? *This question is required.
3. Ano ang nagdala sa iyo sa Help Center ngayon?
 
*This question is required.
Kaugnay saan ang iyong katanungan ukol sa polisiya/kaligtasan? *This question is required.
Ano ang iyong katanungan o alalahanin tungkol sa copyright?
 
*This question is required.
4. Gaano kadali mong nahanap ang iyong hinahanap ngayon? *This question is required.
Bakit mahirap makita ang impormasyon? Mangyaring piliin ang lahat ng tumutugma. *This question is required.
  • * This question is required.
May napansin ka pang maling impormasyon sa iyong pagbisita sa Help Center ngayon? *This question is required.
6. Nagawa mo bang magamit ang Help Center sa iyong napiling lenggwahe? *This question is required.
Gaano nakadidismaya na 'di magamit ang Help Center sa iyong lenggwahe? *This question is required.