Skip survey header

Aspen Pharma_Klimakteriet

Enkät om klimakteriet

Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor här nedan.

Observera att frågorna är riktade till kvinnor som har kommit i klimakteriet där menstruationen har upphört (menopaus).
1. Ange svårighetsgraden av följande symtom vid torra slemhinnor, där 1 på skalan är inga besvär och 10 är mycket besvärande.  *This question is required.
1
5
10
Klåda i slidan
Sveda i slidan
Smärta i slidan
Återkommande urinvägsinfektioner
Urinläckage
Urinträngningar, akut behov av att kissa