Skip survey header

2088- National Social Housing Survey 2021 - Main Survey - Vietnamese

Introduction

Chào mừng quý vị đến với Khảo Sát Nhà Ở Xã Hội Quốc Gia 2021

Vui lòng chia sẻ quan điểm của quý vị để giúp chúng tôi tìm hiểu về mức độ hài lòng của quý vị với nơi ở của mình và các dịch vụ đã cung cấp cho quý vị. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được dùng để lập báo cáo toàn quốc nhằm trang bị thông tin cho các chương trình và chính sách nhà ở xã hội.

Lonergan Research, một cơ quan nghiên cứu độc lập, sẽ tiến hành khảo sát này thay mặt cho Viện Y Tế Sức Khỏe và Phúc Lợi Úc (AIHW) và cơ quan quản lý nhà ở tại bang/lãnh thổ của quý vị.

Tất cả các câu trả lời đều được bảo mật. Nghiên cứu này được tiến hành tuân theo Đạo Luật Quyền Riêng Tư 1988 và các thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nào theo cách thức có thể nhận dạng ra quý vị hoặc gia đình quý vị.

Đối với các Câu Hỏi Thường Gặp, hãy bấm vào đây

Quý vị cần cung cấp câu trả lời cho MỌI câu hỏi để tiếp tục khảo sát. Nếu không biết thông tin chính xác, vui lòng đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể. Người hoàn thành khảo sát này có thể là bất cứ ai trong hộ gia đình có xử lý công việc với tổ chức gia cư.

Trong quá trình khảo sát, vui lòng không dùng nút TIẾN và LÙI của trình duyệt. Thay vào đó, hãy luôn dùng nút “Tiếp theo” để đi tiếp trong khảo sát. Vui lòng bấm vào “Lưu và tiếp tục sau” (nằm ở dưới cùng trang) nếu quý vị muốn thoát và quay lại khảo sát sau.
Please enter your online username and password below to enter the survey, these can be found on the letter we sent you, or on the front page of the paper surveys. Please note that the password is case sensitive.
Để được hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi email đến địa chỉ housing@lonerganresearch.com.au hoặc gọi số 1800 717 645
 
Vietnamese