Skip survey header

Vision Zero SF Action Strategy Update

Pag-update ng Diskarte sa Aksyon ng Vision Zero SF - Ibahagi ang iyong Mga priyoridad para sa Mas Maligtas na Mga Dalan

Ano ang Vision Zero SF? 
Ang pangako ng Vision Zero ng lungsod ay para alisin ang mga nasawi sa trapiko at mabawasan ang matinding pinsala. Ang Vision ZeroSF ay nakagagawa ng mga ahensya ng lungsod na magtaguyod ng mas mahusay at mas ligtas na mga lansangan, turuan ang publiko sa kaligtasan ng trapiko, ipatupad ang mga batas sa trapiko, at gamitin ang mga pagbabago sa patakaran na nagliligtas ng buhay. Ang City at County ng San Francisco ay nakikipagtulungan sa komunidad sa pangkat ng Vision Zero Action Strategy. Nais naming malaman ang iyong mga prayoridad para gawing mas ligtas ang aming mga kalye para sa lahat na gumagamit ng mga ito. Salamat sa pagbabahagi ng iyong mga ideya at para sa mas ligtas na mga kalye.