Skip survey header

Cảnh báo giả mạo Lazada

Bạn hãy điền theo mẫu sau để báo cáo về trường hợp giả mạo Lazada nha!
1. Trong cuộc gọi, người gọi có nhắc đến tên sản phẩm hay nhà bán hàng mà bạn từng mua tại Lazada? *This question is required.