Bỏ đầu trang khảo sát
Vietnamese

Điều Tra Dân Cư Marin về Kỹ Thuật Số

Thân chào

Internet tốc độ cao đã trở thành nhu cầu thiết yếu như điện và nước. Các sự kiện gần đây nhấn mạnh nhu cầu của Marin về việc xóa bỏ bất bình đẳng trong việc truy cập internet và kết nối sự chia cắt về kỹ thuật số. Dự án Marin Kỹ Thuật Số (Digital Marin Project) là nổ lực để kết thúc sự chia cắt đó, vì vậy tất cả các cư dân và doanh nghiệp đều có thể truy cập internet nhanh, ổn định và giá cả hợp lý cũng như có thể tận dụng tất cả các cơ hội và dịch vụ trực tuyến.

Chúng tôi sẽ yêu cầu các cư dân chia sẻ thông tin với chúng tôi bằng cách trả lời khảo sát này để giúp xác định các dự án và cơ hội cải thiện việc truy cập vào tất cả các công cụ kỹ thuật số mà chúng ta cần đến. Thông qua sự đóng góp ý kiến này, quý vị có thể đảm bảo cho các nhu cầu của các cư dân được xác nhận và ưu tiên trong kế hoạch.

Thông tin quý vị cung cấp sẽ được sử dụng để phát triển kế hoạch. Nó sẽ không được chia sẻ hoặc bán lại cho các công ty tiếp thị.

1. Địa chỉ đường phố tại địa điểm mà quý vị hiện đang truy cập internet để thực hiện khảo sát này? *Bắt BuộcChúng tôi cần thông tin địa điểm để xác định dịch vụ đang sẵn có ở đâu và tốt như thế nào.
2. Mục nào sau đây miêu tả tốt nhất địa điểm mà quý vị đang thực hiện khảo sát này? *Bắt Buộc
3. Liệu địa điểm mà quý đang thực hiện khảo sát này có truy cập internet tốc độ cao hay không? *Bắt Buộc
4. Quý vị có thể truy cập internet ở nơi nào khác? Đánh dấu tất cả các lựa chọn phù hợp.